Condicions Generals d'Ús i Compra

 

Les presents condicions generals d'ús i compra regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l'Usuari per Miquel Mauri i Lara (des d'ara La Botiga Del Pallars), amb domicili a c/ F, 1 3r C, 25500 La Pobla de Segur, i amb NIF 43523319M, a través del lloc web www.LaBotigaDelPallars.com.

Tots els preus dels productes exposats en aquesta web són amb IVA INCLÒS.

El pes indicat dels productes és aproximat i pot variar substancialment d'una peça a una altra degut al seu procés d'elaboració artesanal.

 

 

Objecte i Descripció del Servei

 

Les presents Condicions Generals tenen com objecte regular tant la navegació a través de la botiga online www.LaBotigaDelPallars.com com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts a la mateixa, i suposen l'acceptació sense reserves per part de l'Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites. La Botiga Del Pallars es reserva el dret a modificar les presents condicions generals en qualsevol moment i sense previ avís a l'Usuari, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a través del Lloc Web www.LaBotigaDelPallars.com. La Botiga Del Pallars es reserva el dret de modificar l'oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) descrita al lloc web www.LaBotigaDelPallars.com. En cas d'existir errors o informació inexacta en el Lloc Web sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l'Usuari, aquest tindrà dret a retornar la seva comanda sense cap cost.

 

Obligacions i Limitacions de les Parts

 

De l'Usuari: Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació amb el prestador del servei. Realitzar el pagament de les comandes sol·licitades i les seves despeses d'enviament en el temps i formes indicats per La Botiga Del Pallars. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent el lloc web www.LaBotigaDelPallars.com per a la realització d'operacions prestades per La Botiga Del Pallars, així com a no permetre l'ús per tercers no autoritzats d'aquestes eines. L'Usuari no podrà cedir el seu compte d'Usuari ni revendre a tercers els productes de La Botiga Del Pallars.

De La Botiga Del Pallars: Proporcionar a l'Usuari tota la informació necessària per al bon desenvolupament del servei. Realitzar el lliurament de les comandes sol·licitades per l'Usuari dintre del termini i en la forma escaient, segons l'elecció de l'Usuari i indicats en la confirmació de compra. Comunicar a l'Usuari qualsevol modificació en les condicions en la prestació del servei que puguin afectar tant de forma directa com indirecta, el lliurament dels productes sol·licitats per l'Usuari.

 

Compte d'Usuari

 

Accés al Compte d'Usuari: Després del registre d'Usuari a través del lloc web www.LaBotigaDelPallars.com, l'Usuari obtindrà les seves dades d'identificació (nom d'usuari i contrasenya) d'accés i gestió al seu Compte d'Usuari, des de la qual podrà realitzar comandes dels productes oferts per La Botiga Del Pallars. El nom d'usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, sent responsabilitat de l'Usuari la comunicació al prestador del servei de qualsevol incidència que pogués afectar a aquest compte de correu electrònic o en el servei. L'Usuari serà l'únic responsable d'escollir i indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir la confidencialitat de la mateixa no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats. La Botiga Del Pallars no podrà considerar-se responsable de l'accés no autoritzat al compte d'usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través de la mateixa, així com tampoc de la pèrdua o sostracció d'aquesta per tercers. Referent a això, l'Usuari es compromet a portar a terme totes les accions necessàries per a salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d'identificació, accés i gestió al seu Compte d'Usuari de www.LaBotigaDelPallars.com incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associada al seu Compte d'Usuari, utilització de firewall, antivirus, etc. Les comandes podran realitzar-se en els idiomes disponibles en la pàgina web, Català i Castellà.

Gestió del Compte d'Usuari: L'Usuari, accedint mitjançant el seu nom d'usuari i contrasenya, podrà gestionar a través del seu Compte d'Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb el servei.

Informació personal: L'Usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser veritable i exacta, en cas contrari La Botiga Del Pallars es reserva el dret a cancel·lar el Compte d'Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o fictícies.

Consulta relativa a les compres i operacions realitzades: Totes les transaccions realitzades per l'Usuari es reflectiran en el seu Compte d'Usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.

 

Tarifes i Formes de Pagament

 

Les tarifes dels productes oferts en el lloc web www.LaBotigaDelPallars.com s'expressaran en Euros i inclouran l'IVA. Els preus vigents en el moment de contractació dels productes de La Botiga Del Pallars podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat a l'abonament dels mateixos, a través del lloc web www.LaBotigaDelPallars.com.

Els pagaments de les operacions realitzades a través de www.LaBotigaDelPallars.com podran realitzar-se a través dels següents mitjants: Targeta de crèdit o dèbit, Paypal i transferència bancària.

 

Despeses d'Enviament  

 

Les despeses d'enviament de les comandes es computaran tenint en compte l'adreça de lliurament i en funció del tipus de producte i el seu pes.
Durant el procés de compra, i en qualsevol cas, abans fer la comanda a La Botiga Del Pallars, es podran calcular les despeses d'enviament concretes per a cada comanda.

Les despeses d'enviament inclouen el transport, assegurança i el despatx de duanes en origen. No s'inclouen les despeses de duanes en destinació ni altres impostos (arancels); serà el destinatari qui els haurà d'abonar en efectivo per poder rebre la mercaderia.

El destinatari serà responsable de totes les despeses d'importació i impostos que es generin a la duana de destí, tant si se li entrega la mercaderia como si no es fa càrrec d'ella.

S'intentarà que l'enviament de la comanda es realitzi en el menor temps posible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destí per la importació dels artícles solicitats, ja que La Botiga Del Pallars no te responsabilitat sobre els mateixos.

Tampoc seran imputables a La Botiga Del Pallars els efectes produïts per vagues, conflictes bèlics o altres circumstàncies alienes al seu control.

La Botiga Del Pallars no serà responsable de les demores en el despatx de duanes ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.

 

Disponibilitat dels productes

 

El termini de lliurament dels productes mostrats al lloc web serà el disponible per a cada producte amb un termini màxim de lliurament de 30 dies laborables a partir de la data de confirmació de la comanda enviada per La Botiga Del Pallars a l'Usuari. En cas que La Botiga Del Pallars es vegi impossibilitada per a lliurar el producte, tant de forma provisional fora del termini anteriorment estipulat, com de forma definitiva per quedar el producte fora de catàleg o estoc, l'Usuari serà degudament informat i podrà escollir entre sol·licitar la cancel·lació de la comanda, amb la conseqüent devolució de l'import abonat pel producte, o bé efectuar un canvi per un producte d'iguals característiques; sol·licitant-lo per escrit a La Botiga Del Pallars a l'adreça devols@labotigadelpallars.com.

 

Pes dels productes

 

El pes indicat dels productes mostrats al lloc web és aproximat i pot variar substancialment d'una peça a una altra degut a la seva naturalessa d'elaboració artesanal. No obstant això, La Botiga Del Pallars sempre intentarà que els productes que serveixi s'ajustin el màxim possible al pes indicat. L'Usuari enten aquesta possible variació en els pessos i renúncia al seu dret de desistiment per aquesta causa.

 

Dret de desistiment i política de devolucions

 

Si el producte rebut per l'Usuari no li satisfà, aquest tindrà dret a desistir del mateix en els 14 dies hàbils posteriors a la seva recepció, enviant el producte en perfectes condicions juntament amb els seus embalatges originals en un termini màxim de 30 dies des de la data de recepció de la comanda, prèvia comunicació a La Botiga Del Pallars a l'adreça devols@labotigadelpallars.com. L'import íntegre del producte serà reemborsat (excloent les despeses d'enviament), no obstant això els costos de devolució correran a càrrec de l'Usuari. Queda exclòs el dret de desistiment per a tots aquells productes que per la seva naturalesa impossibilitin el seu exercici, com poden ser els aliments frescos de ràpida caducitat, aliments congelats o productes dissenyats o fets a mida o aquells productes rebuts correctament però amb una variació sobre el pes mostrat deguda a la seva naturalessa d'elaboració artesanal. En cas que el producte rebut sigui defectuós de forma visible i clara, sense manipulació pel propi Usuari, o erroni, l'Usuari podrà sol·licitar la seva substitució pel mateix article o referència mitjançant comunicació a La Botiga Del Pallars a l'adreça devols@labotigadelpallars.com. L'Usuari podrà escollir entre la devolució de l'import o bé pel canvi del producte pel mateix en bones condicions. En aquest cas les despeses de transport tant de la devolució com del nou enviament correran a càrrec de La Botiga Del Pallars. En cas d'existir errors o informació inexacta en el lloc web sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l'Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost. Els reemborsaments, després de la comprovació per La Botiga Del Pallars de la mercaderia retornada, seran efectuats en la mateixa forma de pagament escollida per l'Usuari i en el termini màxim de 30 dies.

 

Propietat industrial i intel·lectual

 

Els continguts del lloc web www.LaBotigaDelPallars.com (textos, logotips, imatges, sons, audio, vídeo, disseny, marques, codi font i programari, i qualsevol altre material) es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L'explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a La Botiga Del Pallars o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l'Usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de La Botiga Del Pallars facultant o permetent la difusió dels mateixos. Tot i així, La Botiga Del Pallars, autoritza expressament la inclusió d'enllaços, hipervincles o links a qualsevol de les pàgines d'aquest lloc web des de llocs web de tercers sempre que no perjudiquin de cap manera el bon nom comercial o la imatge de La Botiga Del Pallars, dels seus proveïdors o dels seus clients. La Botiga Del Pallars també autoritza la menció dels seus continguts en llocs web de tercers sempre que es tracti d'una reproducció parcial, el contingut no s'hagi modificat, s'expliciti clarament la propietat de La Botiga Del Pallars i que la reproducció vagi acompanyada d'un enllaç d'hipertext a la pàgina on es troba el contingut original, de manera que l'Usuari percebi al seu navegador que, en accedir-hi, està entrant a l'URL de La Botiga Del Pallars.

 

Responsabilitat de La Botiga Del Pallars

 

La Botiga Del Pallars realitzarà el màxim esforç per a prestar els seus serveis en les millors condicions per a l'Usuari garantint una prestació del mateix de forma lleial i de bona fe. No obstant això, l'Usuari entén que existeixen determinats factors fora del control de La Botiga Del Pallars que podrien provocar interrupcions o modificacions en el servei. L'Usuari entén que La Botiga Del Pallars no assumirà cap responsabilitat referent a això.

 

Protecció de Dades Personals

 

Les dades facilitades per l'Usuari hauran de ser veritables i exactes. L'Usuari és l'únic responsable de la falsedat o inexactitud de les informacions facilitades que puguin causar dany o perjudici a La Botiga Del Pallars o a tercers. Per la seva part, i de conformitat amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, La Botiga Del Pallars garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades personals facilitades per l'Ususari, que seran incorporades a un fitxer automatitzat i utilitzades únicament i exclusiva per a les finalitats indicades. L'Usuari podrà, en qualsevol moment, exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per a més informació, consulteu la política de privacitat i protecció de dades de La Botiga Del Pallars. La Botiga Del Pallars declara no utilitzar cookies per a l'obtenció de dades personals. La Botiga Del Pallars només utilitza cookies per emmagatzemar informació tècnica amb la finalitat de facilitar la navegació i l'accessibilitat del lloc web.

 

Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent

 

La legislació aplicable per a dirimir qualsevol qüestió relativa a l'aplicació i/o interpretació de les presents Condicions Generals d'Ús i Compra serà l'espanyola. En cas que alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals d'Ús i Compra fora declarada invàlida o quedés obsoleta, la resta de les mateixes seguiran tenint efecte i romandran vigents. En aquest cas, la clàusula serà reemplaçada per altra similar que arribi a l'objectiu de la clàusula original. L'Usuari se sotmet voluntàriament, renunciant de forma expressa al seu propi fur si en tingués, a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Tremp (Pallars Jussà, Lleida).

c/ F | 25500 La Pobla de Segur | Tlf. +34678676037 | info@labotigadelpallars.com | © La botiga del Pallars. Tots els drets reservats.